WAT DOE IK?
Tranformatieproces
Tranformatieproces

Leven in waarheid


Waarheid is geen concept of een mentale gemoedstoestand;
ze is een goddelijke vibratie die door alle dimensies heen golft en alle verstoorde patronen in harmonie en balans brengt.

Waarheid is niet iets dat goed of fout kan zijn, ze is geen scheiding, zwart van wit.

Waarheid kan in woorden overgedragen worden, maar het zijn niet de woorden zelf, het is de goddelijke vibratie die door je Ziel heen zingt.

Waarheid is niet iets waarover gediscussieerd of geargumenteerd kan worden, ze is gewoon zonder enig meningsverschil.

Waarheid kan over nagedacht worden, maar het is niet afkomstig van de illusies van het denken.

Waarheid kan met oren gehoord worden, maar het is het hart dat ermee resoneert en antwoordt.

Waarheid is een geschenk van de bron van het hele bestaan en is het kleine vlammetje dat het hart doet ontbranden.

Waarheid kan je naar de voltooiing van het zelf brengen en verwijdert alle onechtheden in je gewaarwording van het zelf.

Waarheid is een frequentie, de natuurlijke staat van onze Ziel.

Waarheid bevat een innerlijk weten dat jij goddelijk bent, een schepper in jouw eigen recht, een speler van de illusie in het drama dat we 'het leven' noemen.
Waarheid is een helende vibratie, waarop we kunnen beroepen om ons diep in onszelf te duwen en alles wat niet onze waarheid is tot aan de oppervlakte te laten komen om losgelaten te worden en uit onze systemen te reinigen.
Door met de energie van Waarheid te werken kunnen we tot diep in ons voorouderlijk geheugen graven, dat in de botten van ons lichaam werd geregistreerd.
Zo kunnen we herinneringen uit vorige levens loslaten die ons binden en vasthouden.

Je bent goddelijk, krachtig en de schepper van werkelijkheden, dat is jouw waarheid en die van ieder ander.Door je waarheid te leven, breng je jezelf terug naar je ware natuur, die staat van zijn die je was voordat je denken werd verstoord.

Hoe krijgen we nu toegang tot deze energie die overal lijkt te zijn, en tegelijkertijd zo ongrijpbaar is? Het is je Ziel die je naar deze energie zal brengen, in het moment van heling die je naar jouw emotionele Zelf brengt en je tranen toelaat.